misa.lagu-gereja.com

Tata Ibadah Gereja Katolik 2019
1 Januari 2019

Perayaan Ekaristi: 1 Januari 2019 (Hari Raya SP. Maria Bunda Allah)

HARI RAYA SANTA PERAWAN MARIA BUNDA ALLAH
Selasa, 1 Januari 2019
OKTAF NATAL HARI KEDELAPAN
PRELUDE (PS 565) khusus tgl 1 Januari
dinyanyikan bersama umat
     
Datanglah ya Roh pencipta
Hati kami kunjungilah
Penuhilah dengan rahmat-Mu
Jiwa kami ciptaan-Mu

Kau digelari Penghibur,
karunia Allah yang luhur
Kau hidup, Api dan Kasih
Dan pengurapan Illahi

Dikau Sapta Karunia
Dan tangan kanan Illahi
Engkau yang Bapa janjikan
Kau pergandakan bahasa

Sinari hati umat-Mu
Dan curahkanlah cinta-Mu
Semoga Dikau kuatkan
yang rapuh dalam tubuhnya

Halaulah musuh umat-Mu
Berilah kami damai-Mu
Agar dengan tuntunan-Mu
kami hindarkan yang jahat

Buatlah kami mengenal
serta mengimani terus
Bapa dan Putra yang Tunggal
Dan Engkau Roh keduanya

Dipujilah Allah Bapa
Dan Putra yang sudah bangkit
Serta Roh Kudus Penghibur
Kini dan sepanjang masa
Amin 
   

RITUS PEMBUKA
LAGU PEMBUKA (PS 466) -berdiri-
 
1. Mari, lihatlah semua tanda kasih Allah; lihatlah Harapan dunia dalam Bayi yang kudus: Firman namun tanpa kata, Tuhan namun tanpa hak, Raja namun tanpa takhta, Nur di malam yang gelap. Lihat Dia, Yang Mulia, tidak diberi tempat.
2. Lihat Dia dalam lampin, bersahaja dan lemah. Yang menunggang sayap angin dan di surga disembah. Lihat Bayi ditidurkan, tidak sadar harkat-Nya, Yang di surga diluhurkan: Hikmat Allah yang baka! Lihat Tuhan di palungan: Yang memangku semesta.
3. Bayi Yesus, ya Tuhanku dalam rupa yang lemah, aku mohon itikad-Mu, sikap-Mu yang merendah. Buat aku asuhan-Mu, suci oleh kurban-Mu, bebas oleh tanggungan-Mu, karya oleh miskin-Mu. Buat aku jadi baru, hidup oleh mati-Mu!
        
TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri-

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu
  

PENGANTAR  -berdiri-

  
SERUAN TOBAT  (PS 351) -berdiri-
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menjadi manusia, Putra Bunda Maria yang suci dan tak bernoda.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami
I. Engkaulah Putra Allah, yang dilahirkan oleh Bunda Maria di gua Betlehem yang amat sederhana.
K. Kristus, kasihanilah kami
U. Kristus, kasihanilah kami
I. Engkaulah Putra Allah, yang datang guna menyelamatkan umat manusia dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah Bapa serta Bunda Maria.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.   

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.
 

MADAH KEMULIAAN (PS 352) -umat berdiri-
   
K. Kemuliaan kepada Allah di surga.
U. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.
K. Kami memuji Dikau
U. Kami meluhurkan Dikau
K. Kami menyembah Dikau
U. Kami memuliakan Dikau
K. Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-Mu yang besar.
U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa
K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal,
U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa.
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kasihanilah kami
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kabulkanlah doa kami
K. Engkau yang duduk di sisi Bapa,
U. Kasihanilah kami.
K. Kar'na hanya Engkaulah Kudus.
U. Hanya Engkaulah Tuhan
K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus
U. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.   
   
DOA PEMBUKA -umat berdiri-

I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I. Ya Allah, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Maka kami mohon, semoga kami merasakan pertolongannya karena melalui dia kami diperkenankan menerima Putra-Mu, sumber kehidupan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.

LITURGI SABDA

BACAAN I (Bil 6:22-27) -duduk-

 
"Mereka harus meletakkan nama-Ku atas orang Israel: maka Aku akan memberkati mereka."

L. Bacaan dari Kitab Bilangan:
Sekali peristiwa Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya: Beginilah kamu harus memberkati orang Israel: Katakanlah kepada mereka: Tuhan memberkati dan melindungi engkau; Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan nama-Ku atas orang Israel, maka Aku akan memberkati mereka."
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (PS 809; Mzm 67:2-3 / 5 / 6,8)


Mazmur:
1. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.
2. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku di atas bumi.
3. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Allah memberkati kita; kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya!

BACAAN II (Gal 4:4-7) -duduk-


"Allah mengutus Anak-Nya yang lahir dari seorang perempuan."

L. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia:

  
Saudara-saudara, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru: "Abba, ya Bapa!" Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak; kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli-ahli waris oleh karena Allah.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 960; Ibr 1:1-2) -duduk-

Ulangan: Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. 
Dahulu Allah berkata kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi; kini Ia bersabda kepada kita dengan perantaraan Putra-Nya.         
    
BACAAN INJIL (Luk 2:16-21) -berdiri-


"Mereka mendapati Maria, Yusuf, dan si Bayi. Pada hari kedelapan Ia diberi nama Yesus."

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem, dan mendapati Maria dan Yusuf serta Bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat Bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang Anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap delapan hari umurnya, Anak itu disunatkan, dan Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya.
 

HOMILI -duduk-
  

SYAHADAT NIKEA KONSTANTINOPEL
(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)

I + U. Aku percaya akan satu Allah,
Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan;
dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal.
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah benar dari Allah benar.
Ia dilahirkan, bukan dijadikan,
sehakikat dengan Bapa;
segala sesuatu dijadikan oleh-Nya.
Ia turun dari surga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita.
Ia dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia.
Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus;
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan.
Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci.
Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa.
Ia akan kembali dengan mulia,
mengadili orang yang hidup dan yang mati;
kerajaan-Nya takkan berakhir.
aku percaya akan Roh Kudus,
Ia Tuhan yang menghidupkan;
Ia berasal dari Bapa dan Putra,
yang serta Bapa dan Putra,
disembah dan dimuliakan;
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.
aku percaya akan Gereja
yang satu, kudus, katolik dan apostolik.
aku mengakui satu pembaptisan
akan penghapusan dosa.
aku menantikan kebangkitan orang mati
dan hidup di akhirat. Amin.

DOA UMAT
-berdiri-

I. Allah kita bukanlah Allah yang jauh. Kita diperkenankan menyapa-Nya: Allah - Bapa. Tahun yang baru ini kita serahkan kepada-Nya dalam doa kita.

L. Bagi Gereja: Semoga Bapa memberkati Gereja-Nya ibu bagi siapa pun yang menghadapi kesulitan dan tidak tahu jalan keluarnya, serta menjadi pelabuhan yang aman sentosa bagi mereka yang tersesat. Marilah kita mohon:
U. Dengarkanlah umat-Mu.
  
L. Bagi nusa dan bangsa: Semoga Bapa memberkati nusa dan bangsa kami agar selama tahun baru ini dapat berhasil dalam mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon:
U. Dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi anak-anak kita: Semoga Bapa mendampingi anak-anak kami agar mengalami masa muda yang tenang dan segar serta menggembirakan orang tua mereka. Marilah kita mohon:
U. Dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi kita semua: Semoga Bapa mendampingi kami agar dalam tahun ini berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Marilah kita mohon:
U. Dengarkanlah umat-Mu.

I. Allah Bapa kami, kami mohon agar Bunda Maria yang Kauperkenankan mengandung Allah manusia, merestui dan mengantar permohonan kami kepada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.


LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 460) -duduk-
  

1. S'lamat, s'lamat datang, Yesus, Tuhanku!  betapa dari jauh kunjungan-Mu! Dari surga tinggi Dikau datang bagiku, walaupun sekarang tak tampak wujud-Mu. Ya Tuhanku!
2. Aku bergembira atas datang-Mu, dan aku menyanyikan tembang merdu. Dikau dilahirkan pada malam yang kudus oleh dara murni yang sungguh mulia. Ya Tuhanku!
3. Para penggembala mendengar kabar. Sang Kristus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat Sang Bayi Penebus. Ya Tuhanku!
4. Para majus datang untuk menyembah Sang Bayi di palungan, Sang Penebus, dari timur jauh datanglah ke Betlehem dan mempersembahkan mas, kemenyan dan mur. Ya Tuhanku!
    
Umat berdiri ketika didupai

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. (umat berdiri)
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Ya Allah Yang Maharahim, Engkau berkenan memulai segala yang baik dan menyempurnakannya. Kami mohon, bantulah kami yang dengan gembira merayakan pesta Santa Maria Bunda Allah, agar kami bermegah atas awal karunia-Mu dan bersukacita atas kepenuhannya. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.


B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI SANTA PERAWAN MARIA I (Bunda yang Tetap Perawan) -umat berdiri-
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U. Sudah kami arahkan
I. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita
U. Sudah layak dan sepantasnya
I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Khususnya pada hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah ini, pantaslah kami memuji dan memuliakan Dikau. Sebab ia telah mengandung Putra Tunggal-Mu karena kuasa Roh Kudus. Dia yang tetap perawan mulia memancarkan terang abadi bagi dunia, yakni Yesus Kristus, Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu pula, para malaikat memuji keagungan-Mu bersama segenap kuasa surga. Kami pun ingin memadu suara dengan mereka, dan melambungkan pujian dengan bernyanyi:

KUDUS (PS 392) -umat berdiri-


Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.     

  
DOA SYUKUR AGUNG I -umat berlutut/berdiri-   
I. Ya Bapa yang mahamurah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami: Sudilah menerima dan memberkati (+) pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkan kepada-Mu pertama-tama untuk Gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia bersama hamba-Mu Paus kami... dan Uskup kami ... serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul.
  
I. Ingatlah, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu... yang meminta doa kami; dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi; bagi mereka, kurban ini kami persembahkan kepada-Mu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepada-Mu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal.
  
Communicantes (NATAL)
 
Dalam persatuan dengan seluruh Gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini, saat Penyelamat dunia dilahirkan oleh Santa Perawan Maria; juga, kami mengenang dan menghormati: terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami,
   
Santo Yusuf, suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas (Yakobus dan Yohanes, Tomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus: Linus, Kletus, Klemens dan Sikstus, Kornelius dan Siprianus, Laurensius dan Krisogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus) dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal. Demi Kristus, Tuhan kami.
U.Amin.
 
I. Maka kami mohon, ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami, hamba-hamba-Mu, dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini: bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami.   
U. Amin. 
       
 I. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan pada-Mu, agar bagi kami menjadi Tubuh dan Darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus.

Putra Altar membunyikan lonceng/gong.

I. Pada hari sebelum menderita Ia mengambil roti dengan tangan-Nya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepada-Mu, Allah Bapa-Nya yang mahakuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata:

Terimalah dan makanlah: 
Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu.  
   
(Ketika Imam memperlihatkan Hosti Suci dengan mengangkat-Nya. Umat memandang-Nya. Ketika Imam meletakkan Hosti Suci dan berlutut. Umat menundukkan kepala dengan hormat dan khidmat.)

Demikian pula, sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangan-Nya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata:
   
Terimalah dan minumlah: Inilah piala Darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.
    
(Ketika Imam memperlihatkan Piala dengan mengangkat-Nya. Umat memandang-Nya. Ketika Imam meletakkan Piala dan berlutut. Umat menundukkan kepala dengan hormat dan khidmat.)

  
I. Oleh karena itu, ya Bapa, kami, hamba-Mu, dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami: penderitaan-Nya yang menyelamatkan, kebangkitan-Nya dari alam maut, dan juga kenaikan-Nya yang mulia ke surga. 
       
Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah, yang mahamulia, kami mempersembahkan kepada-Mu, kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal.

Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri; dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek, Imam Agung-Mu.

I. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah yang mahakuasa: utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini, dengan menyambut Tubuh dan Darah Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Demi Kristus, Tuhan kami.
U.Amin.
  
I. Ingatlah juga, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu..... dan ..... yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. 
  
I. Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai. Demi Kristus, Tuhan kami. 
U. Amin. 

I. Perkenankanlah juga kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus: dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, (Ignasius dan Aleksander, Marselinus dan Petrus, Felisitas dan Perpertua, Agata, dan Lusia, Agnes, Sesilia, dan Anastasia) dan semua orang kudus-Mu: perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan kelimpahan pengampunan-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami.

I. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami.

I. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, - dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
U.Amin.
          
                 

             (Apabila akhir Doa Syukur Agung ini dinyanyikan Imam, maka "Amin" dinyanyikan umat, lihat TPE hlm 57)

C. KOMUNI

BAPA KAMI
(PS 404) -berdiri-
   
I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
        
I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.                 

DOA DAMAI
-berdiri-
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin. 

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.
  
ANAK DOMBA ALLAH (PS 413)

PERSIAPAN KOMUNI
-umat berlutut-

Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.


KOMUNI 

LAGU KOMUNI 1 (PS 459) -umat berlutut-
1. Berlutut di palungan-Mu, ya Yesus, Sumber Hidup, kubawa persembahanku yang memang hak milik-Mu: hatiku, roh dan jiwaku, seluruh isi hidupku, pada-Mu berkenanlah!
2. Dahulu dari lahirku, Kau, Yesus, sudah lahir; dan 'ku terpilih oleh-Mu, meski belum 'ku jadi; Kau sudah mengasihiku dan Kaurelakan diri-Mu supaya kumiliki.
3. Di malam maut yang kelam, ya Yesus, Kau Suryaku: Kaubawa hidup dan terang dan damai kepadaku. O Surya kasih yang besar, Pemancar iman yang benar, cah'ya-Mu sungguh indah!
4. Dengan memandang wajah-Mu yang suci tak bernoda tak kunjung puas mataku; pada-Mu 'ku berdoa. Andaikan lubuk hatiku seluas laut, Tuhanku, hendak kurangkum Dikau!

LAGU KOMUNI 2 (LD 2-7) -umat berlutut-


O sanctissima, o piissima
dulcis virgo Maria
mater amata, intemerata
ora, ora pro nobis.

Tota pulchra es, o Maria
et macula non est in te
mater amata, intemerata
ora, ora pro nobis.

Sicut lilium inter spinas
sic Maria inter filias
mater amata, intemerata
ora, ora pro nobis.

In miseria, in angustia
ora virgo pro nobis.
Pro nobis ora in mortis hora
ora, ora pro nobis.

Tu solatium et refugium
virgo mater Maria
quidquid optamus per te speramus,
ora, ora pro nobis

 
MADAH PUJIAN (PS 669/TPE hal.102 khusus 31 Desember) -umat berdiri-
  
Allah Tuhan kami. *
Engkau kami muliakan.
Dikau Bapa yang kekal seluruh sujud pada-Mu.
Para malaikat serta segala isi surga bermadah:
Kerubim dan serafim tak kunjung putus memuji Dikau:
Kudus. Kudus. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa.
Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu!
Kau dimuliakan kalangan para rasul.
Kau diluhurkan rombongan para nabi.
Engkau dipuji barisan para martir.
Engkau dipuji Gereja kudus di s'luruh dunia.
Bapa sungguh mahakuasa.
Putra Bapa yang tunggal yang patut disembah.
Roh Kudus pula, Penghibur umat Allah.
Kristus raja nan jaya, Engkaulah Putra Bapa yang kekal.
Untuk menebus kami Kaujadikan manusia,
sudi dikandung Santa Perawan.
Kuasa maut Kaukalahkan,
Kau buka pintu surga bagi umat beriman.
Kau bertakhta dengan mulia di sisi kanan Bapa.
Dikaulah Hakim yang akan datang.
Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kautebus dengan darah-Mu sendiri.
Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. 
     
SAAT HENING

DOA SESUDAH KOMUNI -umat berdiri-
I. Marilah kita berdoa:
I. Ya Allah, dengan hati gembira kami telah menerima sakramen surgawi. Kami berbangga mengakui Santa Perawan Maria yang tetap perawan, sebagai Ibu yang melahirkan Putra-Mu dan yang menjadi Bunda Gereja. Maka kami mohon semoga sakramen surgawi ini membawa kami ke hidup yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

     


RITUS PENUTUP

   

BERKAT MERIAH
-berdiri-

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu

I. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan.  
      
I. Semoga Tuhan yang mahabaik mengobarkan semangat kebajikan dalam hati Saudara.
U. Amin.
I. Semoga Tuhan menjadikan Saudara pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan.
U. Amin.
I. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti Saudara.
U. Amin.
    
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.     
   
PENGUTUSAN

  
I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.
U. Syukur kepada Allah.
I. Marilah pergi, kita diutus!
U. Amin.     
     

LAGU PENUTUP (PS 625; 472)  -berdiri-

Alma redemptoris mater
quae pervia caeli porta manes
et stella maris, succurre cadenti,
surgere qui curat populo.
tu quae genuisti natura mirante,
tuum sanctum genitorum.
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud "ave,"
peccatorum miserere.
     
Salam, Bunda Sang Penebus,
pintu surga yang tetap terbuka,
bintang samud'ra, tolonglah manusia yang jatuh dan berhasrat bangun.
Dengan mengagumkan engkau melahirkan Sang Penciptamu yang kudus.
 Kauterima salam Gabriel,
dikau tetap perawan untuk selama-lamanya,
doakan orang berdosa.      
         
   

1. Di angkasa lihatlah! Ada tanda yang besar: yakni bintang yang terang. Bersukalah >>
2. Orang majus datanglah kar'na bintang cemerlang sampai di palungan-Nya. Bersukalah >>
3.  Dupa, damar dan emas lambang sujud berserah pada raja semesta. Bersukalah >>
1-3. Bersukalah, bersukalah, t'lah lahir Jurus'lamatmu. Bersukalah-bersukalah, t'lah lahir Jurus'lamatmu.


***

Daftar Label dari Kategori Tata Ibadah Gereja Katolik 2019
Rabu Abu(1)

MAZMUR TANGGAPAN & BAIT PENGANTAR INJIL
Mazmur Tanggapan Katolik TAHUN ASelanjutnya:
HARI RAYA PENAMPAKAN TUHAN Sabtu-Minggu, 5 - 6 Januari 2019

All Tata Ibadah Gereja Katolik 2019:
Perayaan Ekaristi: Minggu, 29 Desember 2019 (Pesta Keluarga Kudus) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Rabu, 25 Desember 2019 (Hari Raya Natal - Misa Fajar) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Rabu, 25 Desember 2019 (Hari Raya Natal - Misa Siang) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Selasa, 24 Desember 2019 (Vigili Natal) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Hari Raya Natal (Misa Malam) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 22 Desember 2019 (Hari Minggu Adven IV) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 15 Desember 2019 (Hari Minggu Adven III) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 9 Desember 2019 (Hari Raya SP. Maria Dikandung Tanpa Noda) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 8 Desember 2019 (Hari Minggu Adven II) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 1 Desember 2019 (Hari Minggu Adven I) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 24 November 2019 (Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 17 November 2019 (Hari Minggu Biasa XXXIII) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 10 November 2019 (Hari Minggu Biasa XXXII) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 3 November 2019 (Hari Minggu Biasa XXXI) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Sabtu, 2 November 2019 (Peringatan Mulia Arwah Semua Orang Beriman) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 1 November 2019 (Hari Raya Semua Orang Kudus) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 27 Oktober 2019 (Hari Minggu Biasa XXX) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 20 Oktober 2019 (Hari Minggu Biasa XXIX) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 13 Oktober 2019 (Hari Minggu Biasa XXVIII LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 6 Oktober 2019 (Hari Minggu Biasa XXVII) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Jumat, 4 Oktober 2019 (Jumat Pertama) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 29 September 2019 (Hari Minggu Biasa XXVI) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 22 September 2019 (Hari Minggu Biasa XXV) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 15 September 2019 (Hari Minggu Biasa XXIV) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 14 September 2019 (Pesta Salib Suci) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 8 September 2019 (Hari Minggu Biasa XXIII) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 1 September 2019 (Hari Minggu Biasa XXII) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 25 Agustus 2019 (Hari Minggu Biasa XXI) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 18 Agustus 2019 (Hari Minggu Biasa XX) - Berlaku di luar INDONESIA LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Sabtu, 17 Agustus 2019 (HR Kemerdekaan RI) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Kamis, 15 Agustus 2019 (Hari Raya SP. Maria Diangkat ke Surga) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 11 Agustus 2019 (Hari Minggu Biasa XIX) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 4 Agustus 2019 (Hari Minggu Biasa XVIII) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 28 Juli 2019 (Hari Minggu Biasa XVII) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 21 Juli 2019 (Hari Minggu Biasa XVI) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 14 Juli 2019 (Hari Minggu Biasa XV) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 7 Juli 2019 (Hari Minggu Biasa XIV) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Jumat, 5 Juli 2019 (Jumat Pertama) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 30 Juni 2019 (Hari Minggu Biasa XIII) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 29 Juni 2019 (Hari Raya St. Petrus dan Paulus, Rasul) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 24 Juni 2019 (Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 23 Juni 2019 (Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 16 Juni 2019 (Hari Raya Tritunggal Mahakudus) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 9 Juni 2019 (Hari Raya Pentakosta) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Sabtu, 8 Juni 2019 (Vigili Pentakosta) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 2 Juni 2019 (Hari Minggu Paskah VII) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 30 Mei 2019 (Hari Raya Kenaikan Tuhan) [pilihan lagu: 2] LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Kamis, 30 Mei 2019 (Hari Raya Kenaikan Tuhan) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 26 Mei 2019 (Hari Minggu Paskah VI) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 28 April 2019 (Hari Minggu Paskah II) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 21 April 2019 (Hari Minggu Paskah I) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Sabtu, 20 April 2019 (Vigili Paskah) LIRIK #


Ibadat Jumat Agung: Jumat, 19 April 2019 LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Kamis, 18 April 2019 Peringatan Perjamuan Tuhan LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 14 April 2019 (Hari Minggu Palma) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 31 Maret 2019 (Hari Minggu Prapaskah IV) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 25 Maret 2019 (Hari Raya Kabar Sukacita) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 24 Maret 2019 (Hari Minggu Prapaskah III) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 17 Maret 2019 (Hari Minggu Prapaskah II) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 10 Maret 2019 (Hari Minggu Prapaskah I) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Rabu, 6 Maret 2019 (Rabu Abu) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 3 Maret 2019 (Hari Minggu Biasa VIII) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 24 Februari 2019 (Hari Minggu Biasa VII) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 17 Februari 2019 (Hari Minggu Biasa VI) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 10 Februari 2019 (Hari Minggu Biasa V) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 3 Februari 2019 (Hari Minggu Biasa IV) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 2 Februari 2019 (Pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah) LIRIK #


Perayaan Ekaristi: Minggu, 27 Januari 2019 (Hari Minggu Biasa III) LIRIK #


Tata Ibadah Perayaan Ekaristi: Minggu, 20 Januari 2019 (Hari Minggu Biasa II) LIRIK #


PESTA PEMBAPTISAN TUHAN Sabtu-Minggu, 12-13 Januari 2019 LIRIK #


HARI RAYA PENAMPAKAN TUHAN Sabtu-Minggu, 5 - 6 Januari 2019 LIRIK #


Perayaan Ekaristi: 1 Januari 2019 (Hari Raya SP. Maria Bunda Allah) LIRIK #


Puji Syukur(3)
31 Hari Berdoa untuk Anak(30)
AKLAMASI ANAMNESIS : BAGIAN TATA IBADAH KATOLIK(3)
Catatan(2)
Doa Doa Katolik(7)
Doa-Doa Katolik (Rosario)(53)
Dokumen Gereja Terkait Musik Liturgi(7)
English Hymns(6)
fb Katolik Indonesia(1)
GREGORIAN(142)
Halaman Khusus(1)
Ibadat Kematian dan Peringatan Arwah(10)
Ibadat Sabda Lingkungan(2)
Ibadat Syukur Ulang Tahun Katolik(2)
Jadwal Misa Gereja Seluruh Indonesia(29)
Kalender Liturgi Katolik 2015(4)
Kalender Liturgi Katolik 2017(12)
Kalender Liturgi Katolik 2018(12)
Katekese Dewasa(11)
Katolik News(18)
Kesaksian Katolik(6)
Khotbah Katolik(12)
Khotbah Katolik 2015(1)
Khotbah Katolik 2016(23)
Khotbah Katolik 2017(69)
Khotbah Katolik 2018(49)
KITAB DEUTEROKANONIKA(115)
Kumpulan Homili(59)
Kutipan Katolik(57)
Lagu Jumat Agung Katolik(2)
Lagu KOOR Katolik(300)
Lagu Masa Adven Katolik(2)
Lagu Natal Katolik(8)
Lagu Ordinarium Katolik(1)
Lagu Paskah Katolik(1)
Lagu Perkawinan Katolik(25)
Lagu Pujian Doa Rosario(28)
Lagu Rohani Katolik(72)
Lagu Rohani Katolik MP3(1)
Madah Bakti(41)
Map(5)
Materi Khotbah Katolik 2019(47)
Mazmur Tanggapan(1)
Mazmur Tanggapan Katolik TAHUN A(28)
Mazmur Tanggapan Katolik TAHUN B(18)
Mazmur Tanggapan Katolik TAHUN C(23)
Mazmur Tanggapan Tahun A-B-C(1)
Mengenal Katolik(125)
NA(12)
Nama anak dari nama Santo-Santa(22)
Nama Bayi Katolik(1)
Nama Bayi Katolik berdasarkan Bulan Lahir(12)
Orang Kudus - Santo Santa(357)
Pembagian Lagu(1)
Puji Syukur(393)
Renungan Harian Youth(6)
Saran Nyanyian Liturgi 2017 Katolik(12)
Saran Nyanyian Liturgi 2018 Katolik(12)
Saran Nyanyian Liturgi 2019 Katolik(12)
Tata Cara Pemberkatan Rumah dan Tempat Usaha(2)
Tata Ibadah Gereja Katolik(40)
Tata Ibadah Gereja Katolik 2012(7)
Tata Ibadah Gereja Katolik 2016(41)
Tata Ibadah Gereja Katolik 2017(65)
Tata Ibadah Gereja Katolik 2018(77)
Tata Ibadah Gereja Katolik 2019(72)
Tata Ibadah Gereja Katolik 2020(39)
Teks Misa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia(8)
Tentang Adven(11)
Video(12)

Arsip Tata Ibadah Gereja Katolik 2019..

Register   Login  Jadwal Misa Gereja Seluruh Indonesia
1. Map/Peta Gereja Katolik di Jakarta
2. Map/Peta Gereja Katolik di Surabaya
3. Map/Peta Gereja Katolik di Makassar
4. Map/Peta Gereja Katolik di Bandung
5. Map/Peta Gereja Katolik di Medan
6. Map/Peta Gereja Katolik di Depok
Agustus - Hati Maria Yang Tidak Bernoda(3)
April - Sakramen Maha Kudus (6)
Bulan Katekese Liturgi(5)
Bulan November - Jiwa-jiwa Kudus di Api penyucian(4)
Bulan Oktober - Bulan Rosario suci(3)
Desember - Bunda Maria yang dikandung tanpa noda(4)
Februari - Keluarga Kudus Yesus Maria Yosep(5)
Ibadah(1)
Januari - Bulan menghormati Nama Yesus(5)
Juli - Darah Mulia(2)
Juni - Hati Kudus Yesus(10)
Maret - Pesta St. Yosep(3)
Mei - Bulan Maria(7)
Penutup Bulan Rosario(1)
Peringatan Arwah(2)
Rabu Abu(1)
SEPTEMBER - TUJUH DUKA MARIA(5)


 • Vatikan
 • K W I
 • Keuskupan Bogor
 • Keuskupan Jakarta
 • Katedral Bandung
 • Keuskupan Semarang
 • Keuskupan Malang
 • Keuskupan Sibolga
 • Keuskupan Tj. Karang
 • Keuskupan Sintang
 • Keuskupan Jayapura

 • Hierarchy: Catholic Hierarchy
 • Hierarchy: Giga Catholic
 • Hierarchy: The See of Peter (EWTN)
 • Liturgy: Catholic Liturgical Library
 • Music: MusicaSacra
 • Music: Ordinarium Gregorian
 • Music: Gregorian untuk Misa
 • Music: Cantemus Domino
 • Society: Adoremus
 • Society: FSSP
 • Society: Opus Dei
 • Society: OSB Norcia
 • Society: Una Voce America
 • Vatican: Kitab Suci Bahasa Latin
 • Vatican: Official Newspaper
 • Vatican: Official Online Bookstore
 • Vatican: Official Photographer
 • Vatican: Official Radio
 • Vatican: Official Television
 • Vatican: Official Website
 • Vatican: Official YouTube