misa.lagu-gereja.com
 
View : 402 kali
Tata Ibadah Gereja Katolik 2024
Minggu, 17 Maret 2024
Perayaan Ekaristi: Minggu, 17 Maret 2024 (Hari Minggu Prapaskah V)
#tag:

HARI MINGGU PRAPASKAH V
  16 - 17 Maret 2024
  
 
 

RITUS PEMBUKA
        

NYANYIAN PEMBUKA (PS 331, dipilih berdasarkan Antifon Pembuka Mzm 43:1-2) -berdiri-
Ulangan: 'Ku hendak melangkah ke altar Allah penolong hidupku.
Ayat:
1. Belalah perkaraku, Tuhan, dan berikan keadilan-Mu.
2. Kau tempat hamba-Mu mengeluh, pengungsian yang aman teduh.
3. Jadilah penerang jalanku, memasuki tempat kudus-Mu.
4. 'Ku bermadah syukur bagi-Mu, Allah, sumber kesukaanku.
5. Jiwaku, janganlah tertekan, berharaplah kepada Allah.
    
 TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri-

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Semoga Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu    

SERUAN TOBAT (PS 339 Misa XVII)  -berlutut-

I.  Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah biji gandum yang jatu ke tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah melimpah.
K. Kyrie, eléison.
U. Kyrie, eléison.
 
I.  Engkaulah Putra Allah yang belajar menjadi taat dalam penderitaan untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepada-Mu.
K. Christe, eléison.
U. Christe, eléison.
     
I. Engkaulah pelaksanaan perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umat-Nya dan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka.  
K. Kyrie, eléison.
U. Kyrie, eléison.
   
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, - mengampuni dosa kita, - dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin. 
      
COLLECTA -berdiri-
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan diri-Nya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon, semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin.    
U. Amin. 

LITURGI SABDABACAAN I (Yer 31:31-34) -duduk- 
          
"Aku akan mengikat perjanjian baru dan takkan lagi mengingat dosa mereka."
                  
L. Bacaan dari Kitab Keluaran:
                                                               
Beginilah firman Tuhan, "Sungguh, akan datang waktunya Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka, ketika Aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian-Ku itu sudah mereka ingkari, meskipun Akulah tuan yang berkuasa atas mereka," demikianlah firman tuhan. "Tetapi beginilah perjanjian yang Kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu," demikianlah firman. "Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya, dengan mengatakan 'Kenalkan Tuhan!' sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku," demikianlah firman Tuhan, "sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka, dan takkan lagi mengingat dosa mereka.
   
L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.
        
MAZMUR TANGGAPAN (PS 826; Mzm 51:3-4, 12-13, 14-15; Ul;lh. 12a) -duduk-
*Berdasarkan REVISI oleh Komisi Liturgi KWI per 27 Feb 2015, 
Notasi klik link ini, buka Mazmur Edisi Lama


Mazmur:
1. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku!
2. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku! 
3. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-mu kepada orang-orang durhaka supaya orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu.
                            
BACAAN II  (Ibr 5:7-9) -duduk- 
   
          "Kristus telah belajar menjadi taat, dan menjadi pokok keselamatan yang abadi."
                   
L. Bacaan dari Surat kepada Orang Ibrani:
                                                                            
Saudara-saudara, dalam hidup-Nya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan-Nya dari maut; dan karena kesalehan-Nya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun Anak, Kristus telah belajar menjadi taat; ini ternyata dari apa yang telah diderita-Nya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya.
                               
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah
        
BAIT PENGANTAR INJIL (PS 965) -berdiri-  

BACAAN INJIL (Yoh 12:20-33) -berdiri-
        
   "Jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah."
                    
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Suci menurut Yohanes:
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, kata-Nya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barangsiapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barangsiapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan di mana Aku berada, di situpun pelayan-Ku akan berada. Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwa-Ku terharu dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu!" Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakan-Nya, dan Aku akan memuliakan-Nya lagi!" Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan Dia." Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena Aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini: sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar; dan Aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepada-Ku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya Ia akan mati.
 
HOMILI -duduk-   
   
hening sejenak
 

SYAHADAT PARA RASUL -berdiri-   
(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)
I+U. Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi.
Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita.

Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria.
Yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan.
Yang turun ketempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati.
Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa.
Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang Kudus, Persekutuan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin

      
DOA UMAT -berdiri-

I.  Kristus bersabda, "Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Oleh karena belaskasih-Nya yang begitu agung, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa di surga.
      
L.  Bagi para pemimpin Gereja dan negara: Semoga Bapa mendampingi para pemimpin Gereja dan negara agar bersedia melayani rakyat dan umat-Mu dengan penuh rasa tanggungjawab. Marilah kita mohon, ….
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
      
L. Bagi mereka yang diserahi tugas membimbing kaum muda: Semoga Bapa menerangi para pembimbing kaum muda dengan sinar terang rahmat-Mu agar mereka semakin mampu untuk membimbing kaum muda dalam memahami penderitaan, wafat dan kebangkitan Kristus. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
  
L. Bagi para penderita: Semoga Bapa mendampingi para penderita dengan rahmat-Mu sehingga mereka dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
          
L. Bagi diri kita di sekitar altar: Semoga Bapa memberkati kami agar Perayaan Ekaristi ini semakin mendorong kami untuk berani berbagi hidup demi kebahagiaan sesama dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon:
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
   
I.  Allah Bapa kami, kami sering merasa asing terhadap penderitaan dan kematian. Ajarilah kami menerimanya bukan sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, melainkan sebagai jalan yang harus dilalui agar hidup kami semakin mirip dengan hidup Yesus Kristus, Putra-Mu. Dialah Tuhan, Pengantara kami.
U. Amin. 
 
LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN
       
NYANYIAN PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 483) 
1. O Yesus, Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf Yang Esa. Kau mengosongkan Diri, mengambil rupa abadi: Engkau setaraf manusia.
2. Sebagai manusia, Kau merendahkan Diri tiada batasnya. Kau rela menderita, Kau taat sampai mati di kayu salib yang keji.
3. Kau ditinggikan Allah, dikurniai nama yang tiada taranya. Seluruh alam raya berlutut mengakui, "Tuhanlah Yesus Almasih."
4. Buatlah kami, Tuhan, sepikir dan sehati di dalam kasih-Mu, jadikan kami abdi setia sampai mati mengikut contoh hidup-Mu.   
    
DOA ATAS PERSEMBAHAN
-berdiri-

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.   
I.  Allah Bapa kami, yang Mahakudus, terimalah persembahan ini dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperbarui perjanjian-Mu dengan kami, yaitu Tubuh dan Darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juruselamat, kini dan sepanjang masa.
U. Amin.
 
B. DOA SYUKUR AGUNG

  
PREFASI  (Prefasi Prapaskah I) -berdiri-
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U. Sudah kami arahkan
I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita
U. Sudah layak dan sepantasnya.
I. 
             
KUDUS (PS. 385)
   
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabbaoth;
Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis

    (Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.)
                     
DOA SYUKUR AGUNG V (Prex eucharistia De reconciliatione I) -berlutut/berdiri-
     
       
AKLAMASI ANAMNESIS    

 

 
C. KOMUNI

  
BAPA KAMI (PS 404) -berdiri-
      
I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
     
I.  Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai pada hari-hari kami, supaya, kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belaskasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan aman dari setiap gangguan: sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
     
DOA DAMAI (TPE 2020) -berdiri-
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan berilah damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
U. Amin. 
   
I. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
U. Dan bersama rohmu. 
 
D/I. Berilah damai satu sama lain.

ANAK DOMBA ALLAH (PS 406) -berlutut/berdiri-

    Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
(Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami)
    Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
 (Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami)
    Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
(Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.)
     
ECCE AGNUS DEI -berlutut/berdiri-
Ajakan menyambut Komuni
I.  Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Saudara-Saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
U. Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

    
KOMUNI  
                                  

NYANYIAN KOMUNI 1  (PS 599)   -berlutut-
1. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
2. Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar'na dosaku, kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus.
3. Di muka Tuhan Yesus 'ku insafkan salahku; bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus.
4. Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayang-Nya; hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus.
      
NYANYIAN KOMUNI 2  (PS 715) dipilih berdasarkan Antifon Komuni Minggu Prapaskah V  -berlutut- 
1. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap se biji tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan: jikalau mati akan banyak buahnya. 
2. Barangsiapa sayangkan nyawanya. pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan: yang merelakan nyawa akan bahagia.
3. Jikalau kita mengabdi Sang Putra pastilah kita dipuji Bapanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan: bersama Dia kita diagungkan-Nya.
4. Ya Tuhan Yesus, berikan daya-Mu untuk menanggung derita dan beban. Percaya kami akan firman-Mu, Tuhan, yang menguatkan iman kami pada-Mu.
 
DOA SESUDAH KOMUNI -berdiri-
I. Marilah kita berdoa:
I.  Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal perjalanan hidup kami menuju kepada-Mu. Semoga, pengorbanan Putra-Mu yang kami rayakan ini, mendorong kami untuk berani berkorban demi kesejahteraan bersama. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami.
U. Amin.  
 
RITUS PENUTUP

    


BERKAT MERIAH (berdiri)
  
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.
I. Allah, berbelaskasih kepada umat-Mu supaya, setelah dibebaskan dari segala yang jahat, mereka mengabdikan diri kepada-Mu dengan segenap hati, serta senantiasa berdiri teguh di bawah perlindungan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus. Tuhan kami.U. Amin. 

I. Semoga berkat Allah yang Mahakuasa, Bapa dan Putra (+) dan Roh Kudus turun atas Saudara dan menetap senantiasa
U. Amin.
    
PENGUTUSAN
   
I. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.
U. Syukur kepada Allah.  
                         
PERARAKAN KELUAR  (PS 600)
1. O Rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku: 'Ku t'lah sesat, di dapatkan, 'ku buta pun sembuh.
2. Rahmat membuatku takwa, membuatku lega. Besar nian rahmat Tuhan di awal imanku.
3. Lembah kelam penuh jerat, membelenggu jiwa. Karunia-Mu membebaskan, mengantarku pulang.
4. Kudapat janji yang teguh, kuharap sabda-Nya. Dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.


___Daftar Label dari Kategori Tata Ibadah Gereja Katolik 2024
Nama-Nama Bayi Katolik Terlengkap

Kalender Liturgi Katolik 2024 dan Saran Nyanyian

Kalender Liturgi Katolik Mei 2024 dan Saran Nyanyian


Orang Kudus Katolik Dirayakan Mei
Santo-Santa 25 Mei - Santo Gregorius VII, Paus dan Pengaku Iman

MAZMUR TANGGAPAN & BAIT PENGANTAR INJIL
- PASKAH
- KENAIKAN
- PENTAKOSTA
- BIASANEXT:
Perayaan Ekaristi: Minggu, 24 Maret 2024 (Hari Minggu Palma - Mengenang Sengsara Tuhan)

PREV:
Perayaan Ekaristi: Minggu, 10 Maret 2024 (Hari Minggu Prapaskah IV)

Arsip Tata Ibadah Gereja Katolik 2024..


Jadwal Misa Gereja Seluruh Indonesia
1. Map/Peta Gereja Katolik di Jakarta
2. Map/Peta Gereja Katolik di Surabaya
3. Map/Peta Gereja Katolik di Makassar
4. Map/Peta Gereja Katolik di Bandung
5. Map/Peta Gereja Katolik di Medan
6. Map/Peta Gereja Katolik di Depok
Agustus - Hati Maria Yang Tidak Bernoda(3)
April - Sakramen Maha Kudus (6)
Bulan Katekese Liturgi(5)
Bulan November - Jiwa-jiwa Kudus di Api penyucian(4)
Bulan Oktober - Bulan Rosario(1)
Bulan Oktober - Bulan Rosario suci(4)
Desember - Bunda Maria yang dikandung tanpa noda(4)
Februari - Keluarga Kudus Yesus Maria Yosep(5)
Ibadah(1)
Januari - Bulan menghormati Nama Yesus(5)
Juli - Darah Mulia(2)
Juni - Hati Kudus Yesus(10)
Maret - Pesta St. Yosep(3)
Mei - Bulan Maria(8)
Penutup Bulan Rosario(1)
Peringatan Arwah(2)
Rabu Abu(1)
SEPTEMBER - TUJUH DUKA MARIA(7)